Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja o wykonaniu budżetu na koniec II kwartału 2017r
Informacja o wykonaniu budżetu na koniec II kwartału 2017r.
21.07.2017 więcej
24.05.2017 więcej
Informacja o dotacjach, środkach z budżetu UE i poręczeniach 2016r
Informacja o dotacjach, poręczeniach i śr UE w 2016r
24.05.2017 więcej
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2017r.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu I kw. 2017r.
27.04.2017 więcej
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Dębica za 2016r
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Dębica za 2016r
06.04.2017 więcej
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Dębica w 2016r
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Dębica na koniec IV
kwartału 2016r.
20.01.2017 więcej
opinia RIO o prawidłowosci planowanej kwoty długu miasta Dębica
opinia RIO o prawidłowości kwoty długu
16.01.2017 więcej
30.12.2016 więcej
12