Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Dębica w 2016r
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Dębica na koniec IV
kwartału 2016r.
20.01.2017 więcej
opinia RIO o prawidłowosci planowanej kwoty długu miasta Dębica
opinia RIO o prawidłowości kwoty długu
16.01.2017 więcej
30.12.2016 więcej
opinia o projekcie uchwały budżetowej miasta Dębica na 2017
opinia o projekcie uchwały budżetowej miasta Dębica na 2017
15.12.2016 więcej
opinia o projekcie uchwały w sprawie WPF miasta Dębica na 2017-2022
opinia o projekcie uchwały w sprawie WPF miasta Dębica na
2017-2022
15.12.2016 więcej
projekt WPF na 2017-2022
projekt WPF na 2017-2022
17.11.2016 więcej
projekt uchwały budżetowej na 2017r
projekt uchwały budżetowej na 2017r
17.11.2016 więcej
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu na dzień 30.09.2016r.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
25.10.2016 więcej
12