Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie
wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul.
Szkotniej 13
12.04.2017 więcej
16.03.2017 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dębicy
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dębicy o oględzinach
21.02.2017 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dębicy
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dębicy o wszczęciu
postępowania w sprawie usunięcia drzewa
17.01.2017 więcej