Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji dokumentu pn. „ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Dębica na lata 2014 -2020”
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji
dokumentu pn. „ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta
Dębica na lata 2014 -2020”
05.05.2017 więcej
Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Dębica”
Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji dokumentu
pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Dębica”
11.04.2017 więcej
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentów pn. „7 impulsów rozwoju regionu”
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentów
pn. „7 impulsów rozwoju regionu”
16.03.2017 więcej
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta Dębica na lata 2017 – 2022
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii
Rozwoju Miasta Dębica na lata 2017 – 202
16.03.2017 więcej
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2016-2020
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2016-2020
10.03.2017 więcej
Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentów pn. „7 impulsów rozwoju regionu”
Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentów pn. „7
impulsów rozwoju regionu”
21.02.2017 więcej
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Miasta Dębica na lata 2017 – 2022
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju
Miasta Dębica na lata 2017 – 2022
06.02.2017 więcej
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2016-2020
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2016-2020
26.01.2017 więcej
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących wyznaczania obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji w Mieście Dębica
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących wyznaczania
obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji w Mieście
Dębica
16.01.2017 więcej
Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczania obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji w Mieście Dębica
Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczania obszarów
zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji w Mieście Dębica.
06.12.2016 więcej