Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o oględzinach
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o oględzinach w
sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa. rosnącego na
dz. nr 702/73 obr. 4 m. Dębicy, położonej przy ul.Fredry 4.
19.10.2017 więcej
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w spr. wydanie
zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa, rosnącego na dz. 158/181
obr. 3 m. Dębica, położonej przy ul. Tuwima 3.
19.10.2017 więcej
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w spr. wydanie
zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew, rosnących na dz. 1019/30 i
1019/32 obr. 4 m. Dębica, położonych przy ul. Pana Tadeusza
10.
19.10.2017 więcej
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w spr. wydania
zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew, rosnących na dz. 1018/32
obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Pana Tadeusza 14.
19.10.2017 więcej
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w spr. wydanie
zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew, rosnących na dz. 1127/44
obr. 4 m. Dębica, położonej przy ul. Szkotniej 2.
19.10.2017 więcej
Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
16.10.2017 więcej
Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
16.10.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn. budowie sieci kanalizacji
sanitarnej na działkach położonych przy ul. Gumniskiej w
Dębicy i Latoszynie
12.10.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej
niskiego ciśnienia na działkach położonych przy ul.
Strażackiej w Dębicy
11.10.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydanej decyzji
11.10.2017 więcej