Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o ustal. lok.
inwest. celu publicznego pn. remont i rozbudowa oświetlenia
terenu oraz budowa teletechn. kanal. kablowej monitoringu
wizyjnego w Dębicy
13.12.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2017 r. znak: WOOŚ.4201.9.2017.KR.51
13.12.2017 więcej
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania
zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. akacja, rosnącego na
dz. nr 1018/32 obr 4 m. Dębica, położonej przy ul. P. Tadeusza
14.
12.12.2017 więcej
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie
wydania zezwolenia na usuniecie 12 szt. drzew, rosnących na dz.
nr 198/31 obr. 3 m. Dębica, położonej przy ul.Sienkiewicza 8.
12.12.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie z dnia 7 grudnia 2017 r. znak:
WOOŚ.4260.2.10.2017.KR.18
11.12.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o oględzinach
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o oględzinach w
sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących
na działce nr 158/181 obr. 3 m. Dębicy, położonej przy ul.
Tuwima 5.
11.12.2017 więcej
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
odziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn.
„Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Dębica do 2025
roku”
08.12.2017 więcej
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu
pn.„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Dębica na lata
2014 – 2020”
08.12.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn. budowie sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej na działkach położonych przy ul.
Łąkowej w Dębicy
07.12.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Krasińskiego.
04.12.2017 więcej