Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie
wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce
położonej przy ul. Rzeszowskiej 83
28.04.2017 więcej
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału
obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie
usunięcia drzew rosnących na działce położonej przy ul. Pana
Tadeusza 6
27.04.2017 więcej
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie
usunięcia drzewa rosnącego na działce położonej przy ul.
Robotniczej 2
27.04.2017 więcej
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odmawiającej usunięcie
drzew rosnących przy ul. Konarskiego 26
27.04.2017 więcej
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odmawiającej usunięcie
drzew rosnących przy ul. Pana Tadeusza 4
27.04.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy napowietrznej
sieci elektroenergetycznej niskiego napowietrznej na działkach
przy ul. Wiejskiej
26.04.2017 więcej
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie
wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk rosnącego
przy ul. Szkotniej 15
25.04.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o oględzinach
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o przeprowadzeniu
oględzin w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
rosnącego przy ul. Robotniczej 1a
25.04.2017 więcej
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie
wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul.
Świętosława 3
24.04.2017 więcej
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na
usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Szkotniej 13
20.04.2017 więcej