Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja
Informacja o wydanej decyzji
26.06.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. bud. sieci gazowej
średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, na dz. położ.
przy ul. Gajowej w Dębicy
26.06.2017 więcej
Informacja o organizowanym zgromadzeniu publicznym
Informacja Burmistrza Miasta Dębicy o organizowanym w dniu 25
czerwca 2017 r. zgromadzeniu publicznym
23.06.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 16 czerwca 2017 r.,
znak: GN.6821.24.2017.EKC
21.06.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 16 czerwca 2017 r.,
znak: GN.6821.23.2017.EKC
21.06.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu
16.06.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie z dnia 13 czerwca 2017 r., znak:
WOOŚ.4207.2.1.2017.JG.17
16.06.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie z dnia 13 czerwca 2017 r., znak:
WOOŚ.4207.2.1.2017.JG.16
16.06.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach położonych przy
ul. Budzisz w Dębicy
14.06.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o oględzinach
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o oględzinach w spr.
wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na działce
położonej przy ul. Pana Tadeusza 4.
14.06.2017 więcej