Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydanej decyzji
17.08.2017 więcej
Informacja
Informacja o wydanej decyzji
17.08.2017 więcej
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na
usunięcie drzew rosnących na działce położonej przy ul.
Robotniczej 1c
17.08.2017 więcej
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na
usunięcie drzew rosnących na działce położonej przy ul.
Robotnicza 1b
17.08.2017 więcej
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na
usunięcie drzewa rosnącego na działce położonej przy ul.
Pana Tadeusza 12
16.08.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie z dnia 8 sierpnia 2017 r. znak: WOOŚ.4201.9.2017.KR.22
14.08.2017 więcej
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie
wydania zezwolenia na usuniecie 1 sztuki drzewa rosnącego na
działce nr 158/181 obr. 3 położonej przy ul. Tuwima 9.
11.08.2017 więcej
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie
wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na dz.
nr 2725/27 obr.4, położonej przy ul.Łysogórskiej 17.
11.08.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowie oświetlenia
ulicznego na działkach położonych przy ulicy Sobieskiego w
Dębicy
10.08.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o oględzinach
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o oględzinach w
sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących
na dz. nr 158/188 obr. 3 położonej przy ul. Rzeszowskiej 77.
10.08.2017 więcej