Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż dz.1-481/86przy ul. Akademickiej
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż dz.1-481/86 przy ul.
Akademickiej
27.09.2017 więcej
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA DĘBICY GK.6840.1.7.2017
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA DĘBICY O
PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM z dnia 29.08.2017 nr
GK.6840.1.7.2017
27.09.2017 więcej
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego 1maja 3A/14
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego 1
maja 3A/14
15.09.2017 więcej
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego 1 maja 3A/3
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego 1
maja 3A/3
15.09.2017 więcej
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż dz. 739/8 obr. Straszęcin
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 739/8 o
powierzchni 7329 m2, obręb Straszęcin gmina Żyraków
położonej na terenie byłego poligonu wojskowego w
Straszęcinie.
30.08.2017 więcej
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż dz. 5-421/7
ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na
sprzedaż działki nr 421/7 o powierzchni 3245 m2, obręb 5
miasta Dębica położonej przy ulicy Kwiatkowskiego
30.08.2017 więcej
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż dz. 2-430/89, 2-430/182
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 430/89 wraz
z prawem własności posadowionych na niej budynków oraz prawo
własności zabudowanej działki nr 430/182 w obrębie 2 miasta
Dębica
30.08.2017 więcej
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż dz. 739/5 obr. Straszęcin
Burmistrz Miasta Dębicy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż działki nr 739/5 obręb Straszęcin gmina Żyraków
położonej na terenie byłego poligonu wojskowego w
Straszęcinie.
24.08.2017 więcej
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż dz. 739/6 Straszęcin
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż dz. 739/6 obręb
Straszęcin gm. Żyraków
11.07.2017 więcej
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego 1 maja 3A/14
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr
14 położonego przy ulicy 1maja 3A w Dębicy wraz z udziałem
w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu.
23.06.2017 więcej
123