Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż dz. 739/6, 739/8
ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica o odwołaniu przetargu na
sprzedaż działek 739/6, 739/8 obręb Straszęcin gmina
Żyraków poł. na terenie byłego poligonu wojskowego
16.02.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu nasprzedaż739/184,739/185-Straszęcin gm.Żyraków
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż dz.
739/184, 739/185 obr. Straszęcin gm.Żyraków
02.02.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu nasprzedaż739/6,739/8obr. Straszęcin gm.Żyraków
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż dz.
739/6, 739/8 obr. Straszęcin, gm. Żyraków położone na
terenie byłego poligonu wojskowego
02.02.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz.4-320/1 poł. przy ulicy Żeromskiego
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż
dz.4-320/1 położonej przy ulicy Żeromskiego
02.02.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. 4-1208/6przy ul. Gawrzyłowskiej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. 4-1208/6 o pow. 260 m2
położonej przy ul. Gawrzyłowskiej
02.02.2017 więcej
II przetarg nieograniczony na sprzedaż dz. 739/184,739/185 -Straszęcin
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej
nieruchomości: Działki nr 739/184 , 739/185 obręb
Straszęcin gmina Żyraków położonej na terenie byłego
poligonu wojskowego.
18.11.2016 więcej
II przetarg nieograniczony na sprzedaż dz. 739/6,739/8 obr. Straszęcin
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż dz.
739/6,739/8 obr. Straszęcin gm. Żyraków położone na terenie
byłego poligonu wojskowego
18.11.2016 więcej
I przetarg nieograniczony na sprzedaż dz. 4-900/12, 4-900/16, 4-900/18
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej
opisanej nieruchomości: działki: nr 900/12, nr 900/16 i nr
900/18 w obrębie 4 położone w Dębicy przy ulicy Poddęby 6
18.11.2016 więcej
II przetarg nieograniczony na sprzedaż dzi. nr 1208/6 obr. 4 m. Dębica
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej
nieruchomości: Działka nr 1208/6 o powierzchni 260 m2 obręb 4
miasta Dębica położonej w Dębicy przy ulicy Gawrzyłowskiej
14.10.2016 więcej
III ustny przetarg na sprzedaż dz. 739/181 obr Straszęcin, gm. Żyraków
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej, nr 739/181 położonej w Straszęcinie,
obręb nr 7 gmina Żyraków
14.10.2016 więcej
12