Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż dz. 739/6 Straszęcin
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż dz. 739/6 obręb
Straszęcin gm. Żyraków
11.07.2017 więcej
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego 1 maja 3A/14
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr
14 położonego przy ulicy 1maja 3A w Dębicy wraz z udziałem
w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu.
23.06.2017 więcej
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego 1 maja 3A/3
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3
położonego przy ulicy 1maja 3A w Dębicy wraz z udziałem w
częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu.
23.06.2017 więcej
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż dz.1-481/86 przy ul. Akademickiej
Burmistrz Miasta Dębicy ogłasza pierwszy ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż działki nr 481/86 o powierzchni 1170
m2, obręb 1 miasta Dębica położonej przy ulicy
Akademickiej.
21.06.2017 więcej
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż dz. 739/6, 739/8
ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica o odwołaniu przetargu na
sprzedaż działek 739/6, 739/8 obręb Straszęcin gmina
Żyraków poł. na terenie byłego poligonu wojskowego
16.02.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu nasprzedaż739/184,739/185-Straszęcin gm.Żyraków
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż dz.
739/184, 739/185 obr. Straszęcin gm.Żyraków
02.02.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu nasprzedaż739/6,739/8obr. Straszęcin gm.Żyraków
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż dz.
739/6, 739/8 obr. Straszęcin, gm. Żyraków położone na
terenie byłego poligonu wojskowego
02.02.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz.4-320/1 poł. przy ulicy Żeromskiego
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż
dz.4-320/1 położonej przy ulicy Żeromskiego
02.02.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. 4-1208/6przy ul. Gawrzyłowskiej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. 4-1208/6 o pow. 260 m2
położonej przy ul. Gawrzyłowskiej
02.02.2017 więcej
II przetarg nieograniczony na sprzedaż dz. 739/184,739/185 -Straszęcin
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej
nieruchomości: Działki nr 739/184 , 739/185 obręb
Straszęcin gmina Żyraków położonej na terenie byłego
poligonu wojskowego.
18.11.2016 więcej
12