Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
24.04.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowej
20.04.2017 więcej
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
19.04.2017 więcej
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
10.04.2017 więcej
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania z zakresu zdrowia publicnego
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu
zdrowia publicznego
14.03.2017 więcej
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych
23.02.2017 więcej
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych
16.02.2017 więcej
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, nauki,
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
02.02.2017 więcej
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
20.01.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowej
20.01.2017 więcej
123