Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa skrzyżowania ulic Ratuszowa-Saperów w Dębicy.  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
11.400,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2017-08-23  
Data publikacji do
2017-11-01  
Termin składania ofert
2017-09-07 10:00  
Numer zgłoszenia
575425-N-2017  
Cpv
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45234116-2 Budowa torów
 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Budowa ul.Ratuszowej i Saperów w zakresie:

- Część IBudowa ulic Ratuszowa i Saperów.

ul. Ratuszowa km 0+322,40 do 0+385,10,

ul. Saperów strona południowa od  km 0+000,00 do 0+016,60,

ul. Saperów strona północna od km 0+000,00 do 0+016,80,

budowa skrzyżowania typu mini rondo (wyspa przejezdna).

- Część II-Przejazd przez tory kolejowe w ul. Ratuszowej.

W trybie  „zaprojektuj i wybuduj” przekazać do użytkowania przejazd (przez tor nr 236)  ciągu projektowanej               ul. Ratuszowej w Dębicy.

- Część III - Rozbiórka budynku (dz.1- 742/53)  w Dębicy.

 

W trybie „zaprojektuj i wybuduj” dokonać zgłoszenia robót i wyburzyć budynek.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

- dla części 1:  6 000,00 zł, słownie:sześć tysięcy złotych,

- dla części 2:  5 000,00 zł, słownie:pięć tysięcy złotych,

- dla części 3:     400,00 zł, słownie:czterysta złotych.

Link do dokumentacji technicznej 

Załączniki

  Ogłoszenie - Ratus...-Saperów.pdf 2,68 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Ratuszowa-Saperów.pdf 5,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze - Ratusz...-Saperów.doc 296,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pytania i odpowiedz...-Saperów.pdf 175,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. z otwarcia ofe...-Saperów.pdf 261,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. o wynikach prz...-Saperów.pdf 234 KB (pdf) szczegóły pobierz