Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu
obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania
w użyczenie położoną w Dębicy - przy ulicy Metalowców -
Wykaz nr GK/19/2017
07.12.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do oddania w
dzierżawę w drodze bezprzetargowej - część działki 430/2
obr. 4 miasta Dębica położona przy ulicy Żeromskiego
07.12.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do oddania w
dzierżawę w drodze bezprzetargowej - część działki 1048/17
obr. 5 miasta Dębica położona przy ulicy Czwartaków
14.11.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczonych do oddania w
dzierżawę - część działki 309/15 obr. 5 miasta Dębica
położona przy ulicy Kopernika
12.09.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w
użyczenie - część działki 1507/10 obr. 4 miasta Dębica
12.09.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w
dzierżawę - dz. 78/3, 78/1, cz. dz. 76/1 przy ulicy Cmentarnej
06.07.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w
dzierżawę - część działki 5-309/15 przy ulicy Kopernika
06.07.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w
dzierżawę - część działki 3-69/28 przy ulicy Przemysłowej
29.06.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę - część działkek 4-104, 4-105
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w
dzierżawę - część działek 4-104, 4-105 ul. Świętosława
06.06.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w
dzierżawę - część działek 4-104, 4-105 - ul. Świętosława
06.06.2017 więcej
12