Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę
Wykaz nr GK/4/2017 z dnia 26.04.2017 obejmujący nieruchomości
przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
26.04.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę
Wykaz nr GK/3/2017 z dnia 30.03.2017 obejmujący nieruchomości
przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
03.04.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę
Wykaz nr GK/2/2017 z dnia 30.03.2017 obejmujący nieruchomości
przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
03.04.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do oddania w
dzierżawę w drodze bezprzetargowej - działka 1753 obr. 4
miasta Dębica
15.02.2017 więcej
Wykaz obejmujący pomieszczenie przeznaczone do oddania w najem
Wykaz obejmujący pomieszczenia przeznaczone do oddania w najem w
drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika
06.12.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę bezprzetargowo
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w
drodze bezprzetargowej cz. dz. 6-882/5, 882/6 - ul. W. Macha
28.10.2016 więcej
Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę bezprzetargowo
Wykaz nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w
drodze bezprzetargowej - ul. Kołłątaja dz. 762/1 obr. 4
miasta Dębica
19.10.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę bezprzetargowo
Wykaz GK/7/2016 obejmujący nieruchomości przeznaczone do
oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej ul. Świętosława
dz. 4-104, 4-105
19.10.2016 więcej