Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia w drodzeprzetargu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu,
obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze
przetargu, położoną przy ulicy Metalowców w Dębicy działki
2-430/89, 2-430/182
12.07.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia w drodzeprzetargu
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia w drodze
przetargu położoną przy ulicy Kwiatkowskiego - działka 421/7
12.07.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość do zbycia w drodze przetargu 7-739/8
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia
w drodze przetargu położoną na terenie byłego
poligonu wojskowego w Straszęcinie - działka 739/8
12.07.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia w drodzeprzetargu
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia w
drodze przetargu położoną na terenie byłego poligonu
wojskowego w Straszęcinie - działka 739/5
29.06.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną dozbycia w drodze przetargu
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia w drodze
przetargu położoną na terenie byłego poligonu wojskowego w
Straszęcinie - działka 739/6
02.06.2017 więcej
Wykaz obejmujący mieszkanie przeznaczone do zbycia w drodze przetargu
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do zbycia w
drodze przetargu położony przy ul. 1 maja 3A/14
10.05.2017 więcej
Wykaz obejmujący mieszkanie przeznaczone do zbycia w drodze przetargu
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do zbycia w
drodze przetargu położony przy ul. 1 maja 3A/3
10.05.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną dozbycia w drodze przetargu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu
wykazu, obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży
w drodze przetargu, położoną przy ulicy Akademickiej 1 -
481/86
10.05.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomośc przeznaczoną dozbycia w drodze przetargu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu,
obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze
przetargu, położoną przy ulicy Poddęby w Dębicy- działki
900/12, 900/16, 900/18
05.10.2016 więcej
Wykaz Nr GK.6840.1.10.2015 obejmujący dz. 4-320/1 ul. Żeromskiego
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu,
obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze
przetargu, położoną przy ulicy Żeromskiego 1.
08.08.2016 więcej
12