Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz obejmujący nieruchomośc przeznaczoną dozbycia w drodze przetargu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu,
obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze
przetargu, położoną przy ulicy Poddęby w Dębicy- działki
900/12, 900/16, 900/18
05.10.2016 więcej
Wykaz Nr GK.6840.1.10.2015 obejmujący dz. 4-320/1 ul. Żeromskiego
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu,
obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze
przetargu, położoną przy ulicy Żeromskiego 1.
08.08.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu,
obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze
przetargu, położoną w Straszęcinie gmina Żyraków-
działki 739/184, 739/185
08.07.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu,
obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze
przetargu, położoną w Straszęcinie gmina Żyraków- działki
739/6, 739/8
08.07.2016 więcej