Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Wykaz obejmujący nieruchomość do sprzedaży bezprzetargowej -1-742/78
Wykaz obejmujący nieruchomość do sprzedaży bezprzetargowej
-1-742/78 położoną przy ulicy Fabrycznej - na poprawę
zagospodarowania nieruchomości przyległej
29.06.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość do sprzedaży bezprzetargowej -4-2454/35
Wykaz obejmujący nieruchomość do sprzedaży
bezprzetargowej -4-2454/35 położoną przy ulicy Krakowskiej -
na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
07.06.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość do sprzedaży bezprzetargowej -4-1019/56
Wykaz obejmujący nieruchomość do sprzedaży bezprzetargowej
-4-1019/56 położoną przy ulicy Pana Tadeusza - na poprawę
zagospodarowania nieruchomości przyległej
10.05.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość do sprzedaży bezprzetargowej -4-346/3
Wykaz obejmujący przeznaczoną do sprzedaży bezprzetargowej
nieruchomość położoną przy ul. Piekarskiej i Kościuszki
w Dębicy dz. 4-346/3 - na poprawę
zagospodarowania nieruchomości przyległej
28.04.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość do sprzedaży bezprzetargowej -5-849/7
Wykaz obejmujący przeznaczoną do sprzedaży bezprzetargowej
nieruchomość położoną przy ul. Marszałka w Dębicy dz.
5-849/7 - na poprawę zagospodarowania nieruchomości
przyległej
28.04.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość do sprzedaży bezprzetargowej -5-849/6
Wykaz obejmujący przeznaczoną do sprzedaży
bezprzetargowej nieruchomość położoną przy ul. Marszałka w
Dębicy dz. 5-849/6 - na poprawę zagospodarowania
nieruchomości przyległej
28.04.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość do sprzedaży bezprzetargowej -5-849/5
Wykaz obejmujący przeznaczoną do sprzedaży bezprzetargowej
nieruchomość położoną przy ul. Marszałka w Dębicy dz.
5-849/5 - na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
27.04.2017 więcej
Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębica -sprostowanie błędu
Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębica w sprawie sprostowania
oczywistego błędu pisarskiego w wykazie nr GK.7125.2.14.2016 z
dnia 16 lutego 2017r.
30.03.2017 więcej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej -
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej - lokal mieszkalny nr 41 w bloku nr 8 przy ul.
Jana III Sobieskiego wraz z udziałami we współwłasności
działki nr 1501 obr. 4
22.02.2017 więcej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej - lokal mieszkalny nr 41 w bloku nr 18 przy ulicy
Krakowskiej oraz udział w działce pod blokiem
22.02.2017 więcej
123