Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o publicznym naborze ofert
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy zaprasza do
złożenia ofert na kompleksowe przeprowadzenie okresowych
przeglądów
21.04.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na zakup i dostawę wyposażenia do placówek wsparcia dziennego w Dębicy
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na zakup i
dostawę wyposażenia do placówek wsparcia dziennego w Dębicy
19.04.2017 więcej
Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest
Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Miasta Dębica w 2017 roku
18.04.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dostawę sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych do 6 pracowni Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Dębicy
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dostawę
sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych do 6 pracowni
Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Dębicy
18.04.2017 więcej
Zakup i dostawa wyposażenia do placówek wsparcia dziennego w Dębicy
Zakup i dostawa wyposażenia do placówek wsparcia dziennego w
Dębicy
27.03.2017 więcej
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych do 6 pracowni Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Dębicy
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu ICT i materiałów
dydaktycznych do 6 pracowni Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Dębicy
17.03.2017 więcej
Wykonanie audytu zewnętrznego w MKS Sp.z o.o. w Dębicy
Wykonanie audytu zewnętrznego w MKS Sp.z o.o. w Dębicy
16.03.2017 więcej
Renowacja murawy boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Dębicy- II Przetarg
Renowacja murawy oraz poprawy bezpieczeństwa boiska szkolnego
przy Zespole Szkół nr 1 w Dębicy - II Przetarg
03.03.2017 więcej
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica w 2017 roku
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu
dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica w 2017 roku w
ramach zapewnienia trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucji
samorządowych w Dębicy
22.12.2016 więcej
12