Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych
27.10.2017 więcej
Doposażenie bazy edukacji ekologicznej
Informacja z otwarcia ofert
07.09.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na renowacje mogił
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na renowacje 3
mogił zbiorowych i pojedynczych zlokalizowanych na cmentarzu
wojskowym w Dębicy
17.07.2017 więcej
Zapytanie ofertowe na renowację 3 mogił zbiorowych oraz pojedynczych
Zapytanie ofertowe na renowację 3 mogił zbiorowych oraz
pojedynczych, zlokalizowanych na cmentarzu wojskowym w Dębicy
04.07.2017 więcej
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej ofert na dostawę sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych do 6 pracowni Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Dębicy
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej ofert na
dostawę sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych do 6 pracowni
Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Dębicy
08.05.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie azbestu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Dębica
05.05.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na zakup i dostawę wyposażenia do placówek wsparcia dziennego w Dębicy
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na zakup i
dostawę wyposażenia do placówek wsparcia dziennego w Dębicy
19.04.2017 więcej
Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest
Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Miasta Dębica w 2017 roku
18.04.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dostawę sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych do 6 pracowni Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Dębicy
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dostawę
sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych do 6 pracowni
Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Dębicy
18.04.2017 więcej
Zakup i dostawa wyposażenia do placówek wsparcia dziennego w Dębicy
Zakup i dostawa wyposażenia do placówek wsparcia dziennego w
Dębicy
27.03.2017 więcej
12