Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych do 6 pracowni Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Dębicy
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu ICT i materiałów
dydaktycznych do 6 pracowni Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Dębicy
17.03.2017 więcej
Wykonanie audytu zewnętrznego w MKS Sp.z o.o. w Dębicy
Wykonanie audytu zewnętrznego w MKS Sp.z o.o. w Dębicy
16.03.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż majątku ruchomego
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy
ogłasza przetarg ofertowy
14.03.2017 więcej
Renowacja murawy boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Dębicy- II Przetarg
Renowacja murawy oraz poprawy bezpieczeństwa boiska szkolnego
przy Zespole Szkół nr 1 w Dębicy - II Przetarg
03.03.2017 więcej
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica w 2017 roku
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu
dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica w 2017 roku w
ramach zapewnienia trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucji
samorządowych w Dębicy
22.12.2016 więcej
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi obejmującej dostęp do Internetu w 2017 roku dla 35 mieszkańców Dębicy
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi obejmującej dostęp
do Internetu w 2017 roku dla 35 mieszkańców Dębicy w ramach
zapewnienia trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucji
samorządowych w Dębicy
22.12.2016 więcej
Informacja o wyborze Wykonawcy na udzielenie kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia do 4 mln zł
Informacja o wyborze Wykonawcy na udzielenie kredytu z
odnawialnym limitem zadłużenia do 4 mln zł
21.12.2016 więcej
Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia do 4 mln zł
Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu z odnawialnym limitem
zadłużenia do 4 mln zł
01.12.2016 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020"
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Opracowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020"
30.08.2016 więcej
12