Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 182/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 182/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 3
sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia
obronnego na terenie miasta Dębicy
17.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 181/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 181/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 2
sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz
określenia zasad i trybu jej działania
07.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 180/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 180/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 1
sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
07.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 179/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 179/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 1
sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
07.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 178/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 178/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 1
sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
07.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 177/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 177/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 1
sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
przetargu
07.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 176/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
Zarządzenie Nr 176/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31
lipca 2017 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i
wydatków jednostek wynikających z zarządzenia Nr 175/2017
Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie
zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Dębica na 2017 rok
07.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 175/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
Zarządzenie Nr 175/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31
lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie
Miasta Dębica na 2017 rok
07.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 174/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
Zarządzenie Nr 174/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31
lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny
Kuczery – nauczyciela w Przedszkolu Miejskim Nr 9 w Dębicy –
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
07.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 173/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
Zarządzenie Nr 173/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31
lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety
Bielatowicz – nauczyciela w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Dębicy
– ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
07.08.2017 więcej