Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 147/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
Zarządzenie Nr 147/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 21
czerwca 2017 r. w sprawie informacji o kwotach wydatków
jednostek wynikających z zarządzenia Nr 146/2017 Burmistrza
Miasta Dębicy z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Dębica na 2017 rok
27.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 146/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
Zarządzenie Nr 146/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia21
czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Dębica na
2017 rok
27.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 145/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.
Zarządzenie Nr 145/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 9
czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
27.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 144/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.
Zarządzenie Nr 144/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 9
czerwca 2017 r. w sprawie informacji o kwotach wydatków
jednostek wynikających z zarządzenia Nr 143/2017 Burmistrza
Miasta Dębicy z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu
oraz zmian w budżecie Miasta Dębica na 2017 rok
27.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 143/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.
Zarządzenie Nr 143/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 9
czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie
Miasta Dębica na 2017 rok
27.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 142/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.
Zarządzenie Nr 142/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 8
czerwca 2017 r. w sprawie ustanawiania hipotek na zabezpieczenie
zwrotu udzielanych bonifikat przy wykupie lokali mieszkalnych
27.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 141/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.
Zarządzenie Nr 141/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 2
czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
27.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 140/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
Zarządzenie Nr 140/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31 maja
2017 r. w sprawie przekazania składników majątkowych ze stanu
ewidencyjnego Urzędu Miejskiego w Dębicy na stan ewidencyjny
Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Kraszewskiego 37 w Dębicy,
Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Szkotniej 14 w Dębicy,
Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Grottgera 3 oraz Szkoły
Podstawowej Nr 12 przy ul. Gajowej 9
27.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 139/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
Zarządzenie Nr 139/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31 maja
2017 r. w sprawie informacji o kwotach wydatków jednostek
wynikających z zarządzenia Nr 138/2017 Burmistrza Miasta
Dębicy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu oraz
zmian w budżecie Miasta Dębica na 2017 rok
27.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 138/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
Zarządzenie Nr 138/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31 maja
2017 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Miasta
Dębica na 2017 rok
27.06.2017 więcej