Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 246/2017 z dnia 16 października 2017 r.
Zarządzenie Nr 246/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16
października 2017 r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia przetargu
19.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 245/2017 z dnia 12 października 2017 r.
Zarządzenie Nr 245/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 12
października 2017 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego
zamieszczonego w wykazie nr GK.7125.12.2017 z dnia 8 września
2017 r.
19.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 244/2017 z dnia 12 października 2017 r.
Zarządzenie Nr 244/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 12
października 2017 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego
zamieszczonego w wykazie nr GK.7125.2.11.2017 z dnia 8 września
2017 r.
19.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 243/2017 z dnia 11 października 2017 r.
Zarządzenie Nr 243/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 11
października 2017 r. w sprawie wyznaczenia osoby do
zastępowania nieobecnego p. o. dyrektora Przedszkola Miejskiego
Nr 8 w Dębicy
19.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 242/2017 z dnia 11 października 2017 r.
Zarządzenie Nr 242/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 11
października 2017 r. w sprawie informacji o kwotach wydatków
jednostek wynikających z zarządzenia Nr 241/2017 Burmistrza
Miasta Dębicy z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Dębica na 2017 rok
19.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 241/2017 z dnia 11 października 2017 r.
Zarządzenie Nr 241/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 11
października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Dębica
na 2017 rok
19.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 240/2017 z dnia 6 października 2017 r.
Zarządzenie Nr 240/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 6
października 2017 r. w sprawie informacji o kwotach wydatków
jednostek wynikających z zarządzenia Nr 239/2017 Burmistrza
Miasta Dębicy z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany
budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Dębica na 2017 rok
19.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 239/2017 z dnia 6 października 2017 r.
Zarządzenie Nr 239/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 6
października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w
budżecie Miasta Dębica na 2017 rok
19.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 238/2017 z dnia 3 października 2017 r.
Zarządzenie Nr 238/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 3
października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
06.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 237/2017 z dnia 3 października 2017 r.
Zarządzenie Nr 237/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 3
października 2017 r. w sprawie wdrożenia Budżetu
Obywatelskiego Miasta Dębicy na 2018 rok
06.10.2017 więcej