Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 62/2017 z dnia 10 marca 2017 r.
Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 10 marca
2017 r. w sprawie powołania Kapituły w celu wyłonienia
kandydatów do nagród Burmistrza Miasta Dębicy – Żagle
Kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury
20.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 61/2017 z dnia 10 marca 2017 r.
Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 10 marca
2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
20.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 60/2017 z dnia 10 marca 2017 r.
Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 10 marca
2017 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w wykonywaniu
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2017 rok
17.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 59/2017 z dnia 9 marca 2017 r.
Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 9 marca
2017 r. w sprawie informacji o kwotach wydatków jednostek
wynikających z zarządzenia Nr 58/2017 Burmistrza Miasta Dębicy
z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w
budżecie Miasta Dębica na 2017 rok
17.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 58/2017 z dnia 9 marca 2017 r.
Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 9 marca
2017 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Miasta
Dębica na 2017 rok
17.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 57/2017 z dnia 7 marca 2017 r.
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 7 marca
2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Dębicy
17.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 56/2017 z dnia 7 marca 2017 r.
Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 7 marca
2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Dębicy
17.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 55/2017 z dnia 7 marca 2017 r.
Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 7 marca
2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 Integracyjnego w Dębicy
17.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 54/2017 z dnia 7 marca 2017 r.
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 7 marca
2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Pawła II w Dębicy
17.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 53/2017 z dnia 7 marca 2017 r.
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 7 marca
2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego
17.03.2017 więcej