Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja Wydziału Spraw Obywatelskich
Informacja Wydziału Spraw Obywatelskich o wydaniu zaświadczenie
o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
09.04.2019 więcej
Ogłoszenie Wydziału Spraw Obywatelskich
Ogłoszenie Wydziału Spraw Obywatelskich dotyczące spisu
wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego
09.04.2019 więcej
Postanowienie Nr 137/2019 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 28 marca 2019 r.
Postanowienie Nr 137/2019 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia
28 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów
głosowania w mieście Dębica w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
r.Postanowienie Nr 137/2019 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z
dnia 28 marca 2019 r.
02.04.2019 więcej
Informacje dla wyborcy niepełnosprawnego
Informacje dla wyborcy niepełnosprawnego
28.03.2019 więcej
KALENDARZ WYBORCZY
Kalendarz Wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu
Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.
28.03.2019 więcej
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r.
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25
lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego
28.03.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się