Lista artykułów

Nazwa artykułu
sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Dębicy za 2019 r.
sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Dębicy za 2019 r.
01.07.2020 więcej
Informacja
Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle podaje do publicznej
wiadomości
01.07.2020 więcej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca
2020 r.
30.06.2020 więcej
Zarządzenie Nr 139/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.
Zarządzenie Nr 139/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej
30.06.2020 więcej
Zarządzenie Nr 138/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
Zarządzenie Nr 138/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej
30.06.2020 więcej
Zarządzenie Nr 137/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.
Zarządzenie Nr 137/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie
organizacji stałego dyżuru na czas stanu gotowości obronnej
państwa, czasu kryzysu i stanu gotowości obronnej państwa
czasu wojny
30.06.2020 więcej
Zarządzenie Nr 136/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.
Zarządzenie Nr 136/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie
rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu
zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta
Dębicy na 2020 r.
30.06.2020 więcej
Zarządzenie Nr 135/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.
Zarządzenie Nr 135/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie
informacji o kwotach dochodów i wydatków jednostek budżetowych
wynikających z zarządzenia Nr 134/2020 Burmistrza Miasta
Dębicy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu
Miasta Dębica na 2020 r.
30.06.2020 więcej
Zarządzenie Nr 134/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.
Zarządzenie Nr 134/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie
zmiany budżetu Miasta Dębica na 2020 r.
30.06.2020 więcej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemcy - lokal mieszkalny nr 20 w bloku
nr 29 przy ul. Konarskiego w Dębicy stanowiący własność
gminy Miasta Dębica
30.06.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się