Lista artykułów

Nazwa artykułu
XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy
XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy
18.08.2016 więcej
obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
17.08.2016 więcej
obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
17.08.2016 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu
miejscowego - obszaru w rejonie ul. Świętosława
16.08.2016 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu - zmiana
Studium w rejonie ul. Swiętosława
16.08.2016 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
12.08.2016 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
11.08.2016 więcej
Zapytanie ofertowe na Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020
Zapytanie ofertowe na Opracowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020
10.08.2016 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydanej decyzji
10.08.2016 więcej
Wykaz Nr GK.6840.1.10.2015 obejmujący dz. 4-320/1 ul. Żeromskiego
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu,
obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze
przetargu, położoną przy ulicy Żeromskiego 1.
08.08.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się