Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowie sieci gazowej
średniego ciśnienia na działkach położonych przy ul.
Ligęzów w Dębicy.
01.10.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
01.10.2019 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowej z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej
01.10.2019 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę
Wykaz nr GK/11/2019 z dnia 30 września 2019r. obejmujący
nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej
01.10.2019 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia - ul. Tetmajera
30.09.2019 więcej
Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
27.09.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu - dot. postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
26.09.2019 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość do sprzedaży bezprzetargowej 4-319/2
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu
obejmującego nieruchomość położoną przy ulicy Żeromskiego
w Dębicy przeznaczoną do sprzedaży bezprzetargowej - 4-319/2
26.09.2019 więcej
Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
26.09.2019 więcej
Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
26.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się