Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 24.06.2020 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 24.06.2020 r.
dotyczące projektu "Podniesienie jakości obsługi mieszkańców
Dębicy poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań
wpływających na poprawę efektywności i dostępności
e-usług"
24.06.2020 więcej
Zapytanie Przewodnicząccego Rady Miejskiej z dnia 24.06.2020 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 24.06.2020 r. w
sprawie realizacji obowiązków audytowych wobec bezpieczeństwa
informacji Krajowych Ram Interoperacyjności oraz ochrony danych
osobowych
24.06.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
24.06.2020 więcej
zaktualizowana podstawowa kwota dotacji
podstawowa kwota dotacji
24.06.2020 więcej
Informacja o zgromadzeniu publicznym
Informacja Burmistrza Miasta Dębicy o organizowanym zgromadzeniu
publicznym w dniu 21 lipca 2020 r. o godz. 17.00, które
odbędzie na terenie "ogródka jordanowskiego" i na mogile w
lesie Wolica w Dębicy
24.06.2020 więcej
Zarządzenie Nr 133/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.
Zarządzenie nr 133/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 22
czerwca 2020r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i
wydatków jednostek budżetowych wynikających z zarządzenia Nr
132/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 22 czerwca 2020r. w
sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica 2020r.
23.06.2020 więcej
Zarządzenie Nr 132/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.
Zarządzenie Nr 132/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 22
czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na
2020r.
23.06.2020 więcej
Zarządzenie Nr 131/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r.
Zarządzenie Nr 131/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19
czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny
wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów
inwestycji polegających na ochronie powietrza, polegających na
wymianie źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica.
23.06.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
22.06.2020 więcej
Informacja o zgromadzeniu publicznym
Informacja Burmistrza Miasta Dębicy o organizowanym zgromadzeniu
publicznym w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 18.30, które
odbędzie się na płycie Rynku w Dębicy
22.06.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się