Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe na renowację mogił
Gmina Miasta Dębica zaprasza do składania ofert na renowację
11 mogił pojedynczych, zlokalizowanych na zabytkowym cmentarzu
wojskowym w Dębicy.
19.06.2020 więcej
Zarządzenie Nr 130/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.
Zarządzenie Nr 130/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16
czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
dokonania oceny formalno – merytorycznej ofert złożonych w
konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia
publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta
Dębicy na 2020 rok
19.06.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie okazania akt
19.06.2020 więcej
Podmioty którym udzielono pomocy publicznej w podatku rolnym w 2019 r.
Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w
podatku rolnym w 2019 r.
19.06.2020 więcej
Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych - MATERIAŁY
Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych - MATERIAŁY
19.06.2020 więcej
Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
czerwca 2020 r.
19.06.2020 więcej
XXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy
XXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy
19.06.2020 więcej
Zapytanie ofertowe - Sprzedaż drzew na pniu
Zapytanie ofertowe na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na
działce nr 1534 obręb 0005 położonej w miejscowości Dębica.
18.06.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się