Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej - Osiedle Matejki 6/7 wraz z udziałami we
współwłasności działki nr 2476 obr. 4 stanowiący
własność gminy Miasta Dębica
23.09.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o oględzinach w
sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na
działce położonej przy ul. Konarskiego 21
23.09.2019 więcej
Wykaz obejmujący pomieszczenia biurowe przeznaczone do oddania w najem
Wykaz nr GK/10/2019 z dnia 23 września 2019r. obejmujący
pomieszczenia biurowe przeznaczone do oddania w najem w drodze
bezprzetargowej
23.09.2019 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę
Wykaz nr GK/9/2019 z dnia 23 września 2019r. obejmujący
nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej
23.09.2019 więcej
Wykaz nr obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę
Wykaz nr GK/8/2019 z dnia 23 września 2019r. obejmujący
nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej
23.09.2019 więcej
Plan audytu na 2019 rok
Plan audytu na 2019 rok
23.09.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn. budowie sieci wodociągowej na
działce położonej przy ul. Świętosława w Dębicy.
23.09.2019 więcej
Ogłoszenie o sporządzeniu spisów wyborców
Ogłoszenie o sporządzeniu spisów wyborców
23.09.2019 więcej
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
20.09.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn. budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia na działkach przy ul. Rzeszowskiej w Dębicy.
18.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się