Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Starosta Dębicki zawiadamia o wydaniu decyzji
18.06.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
17.06.2020 więcej
Informacja o zgromadzeniu publicznym
Informacja Burmistrza Miasta Dębicy o organizowanym zgromadzeniu
publicznym w dniu 19 czerwca 2020r. o godz. 18:30, które
odbędzie się na płycie Rynku w Dębicy.
17.06.2020 więcej
Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
"Kino Letnie 2020"
17.06.2020 więcej
Zarządzenie Nr 129/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.
Zarządzenie Nr 129/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 15
czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
17.06.2020 więcej
Zarządzenie Nr 128/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.
Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 15
czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
17.06.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o okazaniu akt przed wydaniem decyzji o warunkach
zabudowy
16.06.2020 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 15
czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
16.06.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowie sieci gazowej
średniego ciśnienia, na działkach położonych przy ul.
Skowronków w Dębicy.
15.06.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
15.06.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się