Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 127/2020 9 czerwca 2020 r.
Zarządzenie Nr 127/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 9
czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w
Urzędzie Miejskim w Dębicy
15.06.2020 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 12 czerwca 2020 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 12 czerwca
2020 r. o dokonaniu dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW i
losowaniu
12.06.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
12.06.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
12.06.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu
12.06.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
12.06.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
12.06.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o okazaniu akt przed wydaniem decyzji o warunkach
zabudowy
12.06.2020 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 10 czerwca 2020 r.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 10 czerwca 2020 r. o
numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
12.06.2020 więcej
Zarządzenie Nr 123/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r.
Zarządzenie Nr 123/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 5
czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu
Miejskiego w Dębicy do prowadzenia czynności związanych ze
sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
czerwca 2020 r.
10.06.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się