Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe na dostawę sadzonek drzew i krzewów
Zapytanie ofertowe na dostawę sadzonek drzew i krzewów
01.03.2019 więcej
Zapytanie ofertowe na usługę serwisu pogwarancyjnego parkomatów
Zapytanie ofertowe na usługę serwisu pogwarancyjnego 8 szt.
parkomatów firmy Automatikon PA-1 obsługujących Strefę
Płatnego Parkowania w Dębicy
05.12.2018 więcej
Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Wielopolskiej w Dębicy
Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Wielopolskiej
w Dębicy
08.10.2018 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na renowację mogił
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na renowację
mogił zlokalizowanych na cmentarzu wojskowym w Dębicy
29.05.2018 więcej
Zpytanie ofertowe na renowację mogił
Zapytanie ofertowe na renowację 16 mogił
16.05.2018 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie azbestu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie
azbestu
09.05.2018 więcej
Zapytanie ofertowena na usuwanie wyrobów zawierających azbest
Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Miasta Dębica w 2018 r.
24.04.2018 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sadzonek
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę
sadzonek drzew i krzewów
29.03.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na dostawę sadzonek drzew i krzewów
Zapytanie ofertowe na dostawę sadzonek drzew i krzewów
21.03.2018 więcej
Konserwacja oświetlenia ulicznego
Konserwacja oświetlenia ulicznego będącego na majątku Gminy
Miasta Dębica
22.02.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się