Lista artykułów

Nazwa artykułu
OPTYMALIZACJA OFERTY PRZEWOZOWEJ
OPTYMALIZACJA OFERTY PRZEWOZOWEJ NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH
KOMPLEKSOWYCH BADAŃ MARKETINGOWYCH W DĘBICKIEJ KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ
20.02.2018 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi obejmującej dostęp do Internetu dla 35 mieszkańców Dębicy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie
usługi obejmującej dostęp do Internetu dla 35 mieszkańców
Dębicy
02.02.2018 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie
usługi dostępu do internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy
Miasta Dębica
02.02.2018 więcej
Zmiana do Zapytania ofertowego na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica
Zmiana do Zapytania ofertowego na świadczenie usługi dostępu
do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica
22.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe pn. ŚWIADCZENIE USŁUG WYCENY NIERUCHOMOŚCI
Gmina Miasta Dębica z siedzibą przy ulicy Ratuszowej 2, 39-200
Dębica zwraca się zapytaniem ofertowym na : ŚWIADCZENIE
USŁUG WYCENY NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY GMINY MIASTA DĘBICA W
ROKU 2018
18.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu
dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica
12.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi obejmującej dostęp do Internetu dla 35 mieszkańców Dębicy
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi obejmującej dostęp
do Internetu dla 35 mieszkańców Dębicy
12.01.2018 więcej
Utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych
27.10.2017 więcej
Doposażenie bazy edukacji ekologicznej
Informacja z otwarcia ofert
07.09.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na renowacje mogił
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na renowacje 3
mogił zbiorowych i pojedynczych zlokalizowanych na cmentarzu
wojskowym w Dębicy
17.07.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się