Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie azbestu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Dębica
05.05.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na zakup i dostawę wyposażenia do placówek wsparcia dziennego w Dębicy
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na zakup i
dostawę wyposażenia do placówek wsparcia dziennego w Dębicy
19.04.2017 więcej
Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest
Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Miasta Dębica w 2017 roku
18.04.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dostawę sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych do 6 pracowni Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Dębicy
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dostawę
sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych do 6 pracowni
Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Dębicy
18.04.2017 więcej
Zakup i dostawa wyposażenia do placówek wsparcia dziennego w Dębicy
Zakup i dostawa wyposażenia do placówek wsparcia dziennego w
Dębicy
27.03.2017 więcej
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych do 6 pracowni Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Dębicy
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu ICT i materiałów
dydaktycznych do 6 pracowni Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Dębicy
17.03.2017 więcej
Renowacja murawy boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Dębicy- II Przetarg
Renowacja murawy oraz poprawy bezpieczeństwa boiska szkolnego
przy Zespole Szkół nr 1 w Dębicy - II Przetarg
03.03.2017 więcej
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica w 2017 roku
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu
dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica w 2017 roku w
ramach zapewnienia trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucji
samorządowych w Dębicy
22.12.2016 więcej
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi obejmującej dostęp do Internetu w 2017 roku dla 35 mieszkańców Dębicy
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi obejmującej dostęp
do Internetu w 2017 roku dla 35 mieszkańców Dębicy w ramach
zapewnienia trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucji
samorządowych w Dębicy
22.12.2016 więcej
Informacja o wyborze Wykonawcy na udzielenie kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia do 4 mln zł
Informacja o wyborze Wykonawcy na udzielenie kredytu z
odnawialnym limitem zadłużenia do 4 mln zł
21.12.2016 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się