Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 14 lutego 2019 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 14 lutego 2019
r. dotyczące obiegu, w tym utylizacji, brakowania i archiwizacji
dokumentów w Urzędzie Miejskim w Dębicy
18.02.2019 więcej
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 14 lutego 2019 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 14 lutego 2019
r. dotyczące wykładzin zastosowanych podczas przebudowy DK
"Mors"
18.02.2019 więcej
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 14 lutego 2019 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 14 lutego 2019
r. dotyczące wykonania wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie VI
Wydział Gospodarczy z dnia 28 grudnia 2018 r.
18.02.2019 więcej
Zapytanie radnego Pawła Hayna z dnia 26 stycznia 2019 r.
Zapytanie radnego Pawła Hayna z dnia 26 stycznia 2019 r. w
sprawie mieszkań socjalnych znajdujących się w zasobach miasta
oraz kryteriów ich przyznawania
31.01.2019 więcej
Interpelacja radnego Pawła Hayna z dnia 26 stycznia 2019 r.
Interpelacja radnego Pawła Hayna z dnia 26 stycznia 2019 r. w
dotycząca realizacji rządowego programu Mieszkanie Plus w
Dębicy
31.01.2019 więcej
Zapytanie radnego Pawła Hayna z dnia 14 stycznia 2019 r.
Zapytanie radnego Pawła Hayna z dnia 14 stycznia 2019 r. na
jakim poziomu dojrzałości planowane są do wdrożenia e-usługi
22.01.2019 więcej
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 9 stycznia 2019 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 9 stycznia 2019
r. dotyczące zadania "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja hali
lodowiska w Dębicy"
09.01.2019 więcej
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 9 stycznia 2019 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 9 stycznia 2019
r. dotyczące działek miejskich nr 430/89 i 430/182 przy ul.
Metalowców w Dębicy wraz z posadowionymi na nich budynkami
09.01.2019 więcej
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 9 stycznia 2019 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 9 stycznia 2019
r. dotyczące nieruchomości, którymi włada Miasto Dębica i
przeznaczonych na sprzedaż
09.01.2019 więcej
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 9 stycznia 2019 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 9 stycznia 2019
r. dotyczące zadania "Podniesienie jakości obsługi
mieszkańców Dębicy, poprzez wdrożenie innowacyjnych
rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i
dostępności e-usług"
09.01.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się