Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zapytanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Kutrzeby z dnia 5 kwietnia 2019 r.
Zapytanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Kutrzeby
z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wykonywania usług na rzecz
spółek z udziałem Gminy Miasta Dębica
10.04.2019 więcej
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019
r. dotyczące tablicy informacyjnej i bilbordu zlokalizowanych
przy ul. Piłsudskiego
04.04.2019 więcej
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019
r. dotyczące kosztów usługi wynajmu urządzeń do tymczasowego
chłodzenia płyty lodowiska przy ul. Piłsudskiego
04.04.2019 więcej
Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r.
Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia
2019 r. dotycząca utworzenia i zapełnienia stanowiska dyrektora
ds. rozwoju w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o.
04.04.2019 więcej
Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r.
Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia
2019 r. dotycząca form zatrudnienia, płac i okoliczności
zmiany formy zatrudnienia prezesów zarządów spółek z
udziałem Gminy Miasta Dębica
04.04.2019 więcej
Interpelacja radnego Szczepana Mroczka w sprawie biletów MKS
Interpelacja radnego Szczepana Mroczka w sprawie ważności
biletów miesięcznych MKS na wszystkich liniach w granicach
strefy miejskiej
21.03.2019 więcej
Zapytanie radnego Pawła Hayna w sprawie oświetlenia ulic
Zapytanie radnego Pawła Hayna w sprawie systemu
włączania/wyłączania oświetlenia ulic.
14.03.2019 więcej
Zapytanie radnego Pawła Hayna w sprawie mieszkań komunalnych
Zapytanie radnego Pawła Hayna w sprawie mieszkań komunalnych
będących w zasobach miasta Dębica oraz kryteriów wg których
przyznawane są mieszkania komunalne.
14.03.2019 więcej
Zapytanie radnej Ludmiły Stelmach - Kołodziej z dnia 28 lutego 2019 r.
Zapytanie radnej Ludmiły Stelmach - Kołodziej z dnia 28 lutego
2019 r. w sprawie zasad i kryteriów przy kompletowaniu składów
osobowych komisji konkursowych w poszczególnych placówkach
28.02.2019 więcej
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 14 lutego 2019 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 14 lutego 2019
r. dotyczące potencjalnych dochodów i przychodów budżetu
miasta na rok 2019
18.02.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się