DRUKUJ
2017-09-14

Konsultacje projektu Rocznego programu
współpracy z org. pozarządowymi

Zarządzenie Nr 222/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 12 września 2017 r. w sprawie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.