DRUKUJ
2017-10-31

Strategia Rozwoju Miasta Dębica na lata 2017-2022

Strategia Rozwoju Miasta Dębica na lata 2017-2022 przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy
Nr XXXIV/358/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, stanowi załącznik do niniejszej informacji.