DRUKUJ
2018-01-12

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi
dostępu do Internetu dla jednostek
organizacyjnych Gminy Miasta Dębica

Gmina Miasta Dębica zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi obejmującej: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica na okres od 1 lutego 2018 do 9 lipca 2020 roku w ramach zapewnienia trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucji samorządowych w Dębicy.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach.