DRUKUJ
2018-01-22

Zmiana do Zapytania ofertowego na świadczenie
usługi dostępu do Internetu dla jednostek
organizacyjnych Gminy Miasta Dębica

Gmina Miasta Dębica informuje, że ulega zmianie treść zapytania ofertowego na świadczenie usługi obejmującej: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica, opublikowanego w dniu 12 stycznia 2018 roku.

Zmiany obejmują:

1. Zmianę terminu składania ofert: z „25 stycznia 2018 roku” na „31 stycznia 2018 roku”;

2. Zmianę okresu realizacji usługi: z „od 1 lutego 2018 do 9 lipca 2020 roku” na „od 1 marca 2018 do 9 lipca 2020 roku”.

Zmieniona treść zapytania ofertowego oraz załączników została dołączona do niniejszej informacji.