DRUKUJ
2018-09-07

Porządek obrad LIII nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej w Dębicy

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 11 września 2018 r. o godz.1500

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

LIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

 

Porządek obrad :

I.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.   Przyjęcie porządku obrad.

III.Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.  Wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 

2.  Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Strategii Rozwoju Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego”.

 

3.  Wyrażenia zgody na nabycie od osób prawnych prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Dębicy przy ulicy Krakowskiej.

 

4.  Przystąpienia Gminy Miasta Dębica do spółki pod nazwą MDR Dębica spółka z o.o.

 

IV.Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

mgr Ryszard Pękala