DRUKUJ
2018-10-08

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania
publicznego

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Semestr zimowy 2018 Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego – wykłady wraz z warsztatami programowania robotów” w okresie od 27.10.2018 r. do 31.12.2018 r.”

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiła Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120. Każdy w terminie do dnia 15 października 2018 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.