DRUKUJ
2018-11-07

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania
publicznego

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty taneczno-wokalne Zespołu Pieśni i Tańca „Gryfici” w okresie od 16.11.2018 r. do 25.11.2018 r.”

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Towarzystwo Przyjaźni i Współpracy Polsko-Belgijskiej Dębica – Puurs „Serce Za Serce” z siedzibą w Dębicy, ul. Sportowa 28. Każdy w terminie do dnia 14 listopada 2018 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.