DRUKUJ
2018-11-21

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania
publicznego

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spektakl mikołajkowy dla dzieci w okresie od 3.12.2018 r. do 21.12.2018 r.”

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Stowarzyszenie „Uwierz w Siebie” z siedzibą w Dębicy, ul. Sportowa 24. Każdy w terminie do dnia 28 listopada 2018 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.