DRUKUJ
2019-01-22

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania
publicznego

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Koncert Delegacji Muzycznej Forum w okresie od 04.02.2019 r. do 20.02.2019 r.”

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiła Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury z siedzibą w Sanoku, ul. 3-go Maja 15/3. Każdy w terminie do dnia 29 stycznia 2019 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.