DRUKUJ
2019-05-10

Zarządzenie Nr 143/2019 z dnia 9 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2019 rok