DRUKUJ
2019-05-13

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przekazaniu akt sprawy do SKO w Rzeszowie celem rozpatrzenia odwołania od decyzji ustalającej warunki zabudowy, dla zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na usługę - ul. Cmentarna