DRUKUJ
2019-05-14

Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej

W y k a z  Nr  GK.6840.2.12.2018

        z dnia 14 maja 2019 r.

obejmujący przeznaczony do sprzedaży lokal usługowy nr 2U wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu – dz. nr ewid. 1162/1 obr.4 miasta Dębica  przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położony w budynku przy ulicy Rzeszowskiej 26 w Dębicy (obręb 4) stanowiący własność Gminy Miasta Dębica.