DRUKUJ
2019-05-15

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 3 szt. drzew gat. świerk, 1 szt. drzewa gat. modrzew, 2 szt. drzew gat. tuja, rosnących na działce nr 158/181 obr 3 m. Dębica, położonej przy ul. Tuwima 7.