DRUKUJ
2019-05-16

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Wesoła