DRUKUJ
2019-05-17

Obwieszczenie

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. klon  rosnącego na działce nr 621/2 obr 4 m. Dębica, położonej przy ul. Krakowskiej 16