Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Dębica za 2017r
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017r
10.04.2018 więcej
Wysokość podstawowych kwot dotacji na 2018 r.
Dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i
innych form wychowania przedszkolnego.
21.02.2018 więcej
informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Dębica w IV kwartale 2017r
informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Dębica w IV
kwartale 2017r
30.01.2018 więcej
uchwała RIO o możliwości sfinansowania deficytu 2018r.
uchwała RIO o możliwości sfinansowania deficytu 2018r.
30.01.2018 więcej
opinia rio o prawidłowości kwoty długu 2018-2025
opinia rio o prawidłowości kwoty długu 2018-2025
30.01.2018 więcej
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica 2018-2025
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2025
10.01.2018 więcej
10.01.2018 więcej
opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu na 2018r.
opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w 2018r.
14.12.2017 więcej
opinia o projekcie uchwały w sprawie WPF na 2018-2025
opinia o projekcie uchwały w sprawie WPF na 2018-2025
14.12.2017 więcej
opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej 2018r
opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej 2018r
14.12.2017 więcej
123