Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wykonaniu budżetu na koniec III kw. 2020 r.
Informacja o wykonaniu budżetu na koniec III kw 2020 r.
26.10.2020 więcej
Sprawozdania budżetowe na koniec III kwartału 2020 r.
Sprawozdania budżetowe na koniec III kw 2020
26.10.2020 więcej
opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020
opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze
2020
06.10.2020 więcej
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Dębica na 30.06.2020 r.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Dębica na
30.06.2020 r.
22.07.2020 więcej
Sprawozdania budżetowe na koniec II kwartału 2020 r.
Sprawozdania budżetowe na koniec II kw 2020 r.
22.07.2020 więcej
Łączne sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Dębica za 2019 r.
Łączne sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Dębica za 2019 r.
01.07.2020 więcej
Bilans Gminy Miasta Dębica za 2019 r.
Bilans Gminy Miasta Dębica za 2019 r.
01.07.2020 więcej
sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Dębicy za 2019 r.
sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Dębicy za 2019 r.
01.07.2020 więcej
zaktualizowana podstawowa kwota dotacji
podstawowa kwota dotacji
24.06.2020 więcej
informacja o wykonaniu budżetu,dotacjach,poręczeniach 2019r
informacja o wykonaniu budżetu,dotacjach,poręczeniach 2019r
13.05.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się