2016-08-02

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2016r. poz. 250). 

Składający: Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz 

jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmiot władający nieruchomością.


Termin składania: 

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości  odpadów komunalnych

14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 


 

Załączniki

  deklaracja-D1.doc 34 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie do deklaracji.doc 15,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzory pełnomocnict... Rozp. MF.pdf 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz