Lista artykułów

Nazwa artykułu
lista osób
lista
13.04.2018 więcej
Bezpośrednie zawarcie umowy na świadczenie usług
OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego
19.12.2017 więcej
Zaktualizowane kwoty dotacji dla placówek oświatowych
dotacja dla placówek oświatowych
03.11.2017 więcej
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiałów w sprawie wydania
zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce przy ulicy
Pana Tadeusza 2.
19.07.2017 więcej
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie
wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul.
Szkotniej 13
12.04.2017 więcej
16.03.2017 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dębicy
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dębicy o oględzinach
21.02.2017 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dębicy
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dębicy o wszczęciu
postępowania w sprawie usunięcia drzewa
17.01.2017 więcej