2016-06-29

Terminy dyżurów pełnionych przez Radnych Rady Miejskiej w Dębicy

 

KOMUNIKAT

 

 

Z dniem 3 czerwca 2020 r. dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej zostają wznowione. Niezbędne jest wcześniejsze powiadomienie i umówienie się na spotkanie pod nr tel. 14 68 38 152 najpóźniej do wtorku poprzedzającego dyżur do godz. 15.00

 

Przewodniczący Rady będzie pełnił nalbiższy dyżur w dniu 30.06.2020 r. w godz. 13.30 - 15.30

 

Dyżury Radnych Rady Miejskiej zostaną wznowione po wakacjach.

 

Jednocześnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy informuje o możliwości zgłoszenia spraw wymagających interwencji radnych telefonicznie do Biura Rady Miejskiej w Dębicy nr tel. 14 68 38 152 lub innymi kanałami komunikacji stosowanymi przez poszczególnych radnych.

 

 

 

Radni Rady Miejskiej w Dębicy pełnią dyżury w Urzędzie Miejskim w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, pok. 151, w każdą środę w godz. 13.30-15.30.

 

Od dnia 09.10.2019 r. Przewodniczący RM pełni dyżur w pok. 152 w każdą środę w godz. 13.30-15.30

 

 

   

DATA

DYŻURU

NAZWISKO I IMIĘ RADNEGO

11.12.2019 r.

Michoń Piotr, Rogowski Adam

 

18.12.2019 r.

Barszcz Renata, Garduła Monika

 

08.01.2020 r.

Czekaj Marta, Mroczek Szczepan

 

15.01.2020 r.

Sak Kazimierz, Żyłka Leszek

 

22.01.2020 r.

Ożóg Joanna, Kula Jerzy

 

29.01.2020 r.

Przydzielska Iwona, Sieradzki Józef

 

05.02.2020 r.

Bal Andrzej, Polniaszek Jerzy

 

12.02.2020 r.

Stelmach – Kołodziej Ludmiła, Kutrzeba Mateusz

 

19.02.2020 r.

Gleń Sławomir, Ciszek Stanisław

 

26.02.2020 r.

Rostowska – Machnik Katarzyna, Hayn Paweł

 

04.03.2020 r.

Michoń Piotr, Rogowski Adam

 

11.03.2020 r.

Barszcz Renata, Garduła Monika

 

18.03.2020 r.

Czekaj Marta, Mroczek Szczepan

 

25.03.2020 r.

Sak Kazimierz, Żyłka Leszek

 

01.04.2020 r.

Ożóg Joanna, Kula Jerzy

 

08.04.2020 r.

Przydzielska Iwona, Sieradzki Józef

 

15.04.2020 r.

Bal Andrzej, Polniaszek Jerzy

 

22.04.2020 r.

Stelmach – Kołodziej Ludmiła, Kutrzeba Mateusz

 

29.04.2020 r.

Gleń Sławomir, Ciszek Stanisław

 

06.05.2020 r.

Rostowska – Machnik Katarzyna, Hayn Paweł

 

13.05.2020 r.

Michoń Piotr, Rogowski Adam

 

20.05.2020 r.

Barszcz Renata, Garduła Monika

 

27.05.2020 r.

Czekaj Marta, Mroczek Szczepan

 

03.06.2020 r.

Sak Kazimierz, Żyłka Leszek

 

10.06.2020 r.

Ożóg Joanna, Kula Jerzy

 

17.06.2020 r.

Przydzielska Iwona, Sieradzki Józef

 

24.06.2020 r.

Bal Andrzej, Polniaszek Jerzy

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się