2016-06-29

Terminy dyżurów pełnionych przez Radnych Rady Miejskiej w Dębicy

Radni Rady Miejskiej w Dębicy pełnią dyżury w Urzędzie Miejskim w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, pok. 151, w każdą środę w godz. 13.30-15.30.

 

Przewodniczący RM pełni dyżur w pok. 152 w każdy poniedziałek w godz. 14.15-16.00

 

W miesiącu lipcu i sierpniu Radni oraz Przewodniczący Rady Miejskiej nie pełnią dyżurów.

 

06.12.2017 r.   Ciszek Stanisław, Czekaj Marta

13.12.2017 r.    Gleń Sławomir, Grab Anna

20.12.2017 r.    Kasowicz Jan, Kutrzeba Mateusz

27.12.2017 r.    Michoń Piotr, Mroczek Szczepan

03.01.2018 r.   Nylec Andrzej, Ochab Paweł

10.01.2018 r.   Ożóg Joanna, Rogowski Adam

17.01.2018 r.   Pietracha Dorota, Rostowska - Machnik Katarzyna

24.01.2018 r.   Sak Kazimierz, Sieradzki Józef

31.01.2018 r.   Sypel Grzegorz, Żyłka Leszek

07.02.2018 r.   Bal Andrzej, Cebula Mateusz

14.02.2018 r.   Ciszek Stanisław, Czekaj Marta

21.02.2018 r.   Gleń Sławomir, Grab Anna

28.02.2018 r.   Kasowicz Jan, Kutrzeba Mateusz

07.03.2018 r.   Michoń Piotr, Mroczek Szczepan

14.03.2018 r.   Nylec Andrzej, Ochab Paweł

21.03.2018 r.   Ożóg Joanna, Rogowski Adam

28.03.2018 r.   Pietracha Sorota, Rostowska - Machnik Katarzyna

04.04.2018 r.   Sak Kazimierz, Sieradzki Józef

11.04.2018 r.   Sypel Grzegorz, Żyłka Leszek

18.04.2018 r.   Bal Andrzej, Cebula Mateusz

25.04.2018 r.   Ciszek Stanisław, Czekaj Marta

02.05.2018 r.   Gleń Sławomir, Grab Anna

09.05.2018 r.   Kasowicz Jan, Kutrzeba Mateusz

16.05.2018 r.   Michoń Piotr, Mroczek Szczepan

23.05.2018 r.   Nylec Andrzej, Ochab Paweł

30.05.2018 r.   Ożóg Joanna, Rogowski Adam

06.06.2018 r.   Pietracha Dorota, Rostowska - Machnik Katarzyna

13.06.2018 r.   Sak Kazimierz. Sieradzki Józef

20.06.2018 r.   Sypel Grzegorz, Żyłka Leszek

27.06.2018 r.   Bal Andrzej, Cebula Mateusz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się