2017-08-11

Informacje w sprawie monitoringu miejskiego i klauzule współadministratorów danych osobowych

 

Informacja  Burmistrza Miasta Dębicy w sprawie systemu monitoringu wizyjnego

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Burmistrza Miasta Dębicy, z siedzibą przy ul. Ratuszowej 2, 39-200 Dębica, w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta Dębicy.

W związku z powyższym, obiektem wideofilmowania nie jest osoba czy grupa osób, lecz określone miejsce – w celu wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub interwencyjnych.

Burmistrz Miasta Dębicy informuje osoby, które potencjalnie mogą znaleźć się w obszarze objętym monitoringiem, że wejście osoby w oznaczoną strefę objętą nadzorem wizyjnym równoznaczne jest z wyrażeniem przez tę osobę zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie mogą zostać dokonane za pośrednictwem urządzeń systemu monitoringu Urzędu Miejskiego w Dębicy. Monitoring wizyjny obejmuje zasięgiem następujące obszary:

1.      PK0l Rynek

2.      PK02 ul. Piekarska

3.      PK03 ul. Sobieskiego -Kaprys

4.      PK04 ul. Słowackiego

5.      PK05 Park Jordanowski

6.      PK06 Most

7.      PK07 Most Straszęcin

8.      PK08 Dworzec PKP

9.      PK09 ul. Kraszewskiego

10.  PK10 ul. Szkolna

11.  PK11 Rondo Szpital

12.  PK12 Rondo Drogowców

13.  PK13 ul. 3 Maja

14.  PK14 ul. Cmentarna

15.  PK15 ul. Rzeszowska Błaszak

16.  PK16 MOSiR

17.  PK17 Os. Matejki

18.  PK18 ul. Robotnicza

19.  PK19 ul. Mościckiego

20.  PK20 DK. Kosmos

Funkcjonowanie monitoringu określa Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta Dębica.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) - w załączniku


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) - w załączniku


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) - w załączniku

 

Załączniki

  klauzula inf. dow.os..pdf 56,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula usc.pdf 60,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  klauzula ew.lud..pdf 57,97 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się