2016-06-29

Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Dębica

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy

Kierownik  Marta Skórska

ul. Mościckiego 26

tel.  14 66-68-702

e-mail: sds_debica@tlen.pl,

https://www.sdsdebica.pl

 

 

Muzeum Regionalne w Dębicy

Dyrektor  Jacek Dymitrowski

ul. Ratuszowa 4

tel.  14 683-74-28

e-mail: sekretariat@muzeumwdebicy.pl

http://muzeumwdebicy.pl

 

 

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

p.o. Dyrektor  Dawid Pikor

tel.  14 680 93 60

e-mail:mok@mokdebica.pl

http://www.mokdebica.pl

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy

Dyrektor  Marta Pawełko-Tokarz

ul. Sportowa 26

tel.  14 677 61 40

e-mail: mosir@mosir.debica.pl

http://www.mosir.debica.pl

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy

Dyrektor Monika Rojek-Kałek

ul. Akademicka 10

tel.  14 6833504

e-mail:mbpdebica@op.pl

http://mbpdebica.eu

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Dębicy

Dyrektor  Małgorzata Siemek

ul. Cmentarna 1

tel.  531 105 656

e-mail:bpdebica@gmail.com

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

Dyrektor  Marzena Socha

ul. Akademicka 12

tel.  14 670 50 06, 14 68-13-591

e-mail:biuro@mops-debica.pl

http://www.mops-debica.pl

 

 

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy

Kierownik  Monika Skowron

ul. Brzegowa 42

tel.  14 676 39 06

e-mail:cis.debica@gmail.com

http://www.cisdebica.pl

 

 

Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy

Dyrektor  Ireneusz Kozak

ul. Ratuszowa 2

tel  14 68 38 132

fax  14 68 38 132

e-mail:   sekretariat@mzo.edu.pl

http://www.mzodebica.pl

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2

Dyrektor  Dorota Piękoś

ul. Ogrodowa 22

tel.  14 681 34 40

e-mail:sekretariat@sp2debica.pl

http://www.sp2debica.pl

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3

Dyrektor  Renata Prucnal

ul. Kraszewskiego 37

tel.  14 681 32 89

e-mail:sekretariat@sp3debica.pl

http://sp3debica.pl

 

 

Szkoła Podstawowa nr 4  

Dyrektor  Andrzej Czudecki

ul. Wyrobka 11

tel.  14 681 25 84

e-mail:sekretariat@sp4debica.szkolnastrona.pl

http://www.sp4debica.pl

 

 

Szkoła Podstawowa nr 5  

Dyrektor  Wiesław Broda

ul. Paderewskiego 4

tel.  14 681 41 80

e-mail:sp5debica@poczta.onet.pl

http://www.zs1debica.pl/sp5

 

 

Szkoła Podstawowa nr 6

Dyrektor  Dariusz Pierzchała

ul. Łysogórska 25

tel.  14 696 91 71

e-mail:sekretariat@sp6debica.pl

http://www.sp6debica.pl

 

 

Szkoła Podstawowa nr 8

Dyrektor  Mariusz Zając

ul. Wielopolska 162

tel.  14 670 26 13

e-mail:sekretariat@sp8.com.pl

http://www.sp8debica.pl

 

 

Szkoła Podstawowa nr 9

Dyrektor  Grażyna Pondo

ul. Grottgera 3

tel.  14 681 26 02

e-mail:szkolapodstawowanr9@interia.pl

http://www.sp9.com.pl

 

 

Szkoła Podstawowa nr 10

Dyrektor  Magdalena Kusibab

ul. Wagnera 4

tel.  14 696 99 90

e-mail:sekretariat@szkolasp10.nazwa.pl

http://www.sp10debica.fdf.pl

 

 

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

Dyrektor  Alicja Prus

ul. Szkotnia 14

tel.  14 681 26 03

e-mail:sekretariat@spi11debica.com

http://www.spi11debica.com

 

 

Szkoła Podstawowa nr 12

Dyrektor  Grzegorz Nowacki

ul. Gajowa 9

tel.  14 677 81 95

e-mail:sekretariat@sp12debica.pl

http://www.sp12debica.edupage.org

 

 


Przedszkole Miejskie nr 1

Dyrektor  Anna Szczepanik

ul. Szkotnia 10

tel.  14 681 25 86

e-mail: przedszkole_nr1_debica@o2.pl

http://www.pm1-debica.pl

 

 

Przedszkole Miejskie nr 2 Integracyjne

Dyrektor  Dorota Kliś

ul. Konarskiego 14

tel.  14 681 31 68

e-mail: mp2integracja@gmail.com

http://www.dwojka-debica.pl

 

 

Przedszkole Miejskie nr 4

Dyrektor  Małgorzata Lesiak

ul. Strumskiego 3

tel.  14 681 34 74

e-mail:kontakt@pm4debica.pl

http://pm4debica.pl

 

 

Przedszkole Miejskie nr 5

Dyrektor  Anita Kalina

ul. Łysogórska 23

tel.  14 681 25 95

e-mail: przedszkolem5@vp.pl

http://www.przedszkole5debica.pl

 

 

Przedszkole Miejskie nr 6

Dyrektor  Magdalena Borowiec

ul. Os. Matejki 19

tel.  14 681 25 96

e-mail:przedszkole6debica@interia.pl

http://www.pm6debica.szkolnastrona.pl

 

 

Przedszkole Miejskie nr 7

Dyrektor  Agata Kliś

ul. Kochanowskiego 4

tel.  14 681 25 97

e-mail: pm7.debica@op.pl

http://www.siodemeczka.wixsite.com

 

 

Przedszkole Miejskie nr 8

Dyrektor  Maria Jeleń

ul. Szkolna 4

tel.  14 681 41 79

e-mail: przedszkolenr8@onet.eu

http://www.przedszkolenr8debica.net

 

 

Przedszkole Miejskie nr 9

Dyrektor  Marta Laskowska

ul. Sienkiewicza 6b

tel.  14 681 25 98

e-mail: pm9_debica@interia.pl

http://www.nasza9.com

 

 

Przedszkole Miejskie nr 10

Dyrektor  Grażyna Kieljan

ul. Kołłątaja 8

tel.  14 681 25 99

e-mail: przedszkole10debica@op.pl

http://www.przedszkole10debica.pl

 

 

Przedszkole Miejskie nr 11

Dyrektor  Elżbieta Wierzbanowska

ul. 3 Maja 14

tel.  14 681 41 91

e-mail: przedszkole_nr11@vp.pl

http://www.przedszkole11debica.pl

 

 

Przedszkole Miejskie nr 12

Dyrektor  Joanna Kramska

ul. Cmentarna 56

tel.  14 681 25 94

e-mail: pm12.debica@op.pl

http://www.pm12debica.edu.pl

 

 

Żłobek Miejski w Dębicy

Dyrektor  Małgorzata Minorczyk

ul. Sienkiewicza 6a

tel.  14 681 24 14

e-mail: zlobekmiejski@zlobekdebica.pl

http://zlobekdebica.pl

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..