2016-06-29

Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Dębica

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy

Kierownik  Marta Skórska

ul. Mościckiego 26

tel.  14 66-68-702

e-mail: sds_debica@tlen.pl,

https://sdsdebica.wordpress.com

 

 

Muzeum Regionalne w Dębicy

Dyrektor  Jacek Dymitrowski

ul. Ratuszowa 4

tel.  14 683-74-28

e-mail: sekretariat@muzeumwdebicy.pl

http://muzeumwdebicy.pl

 

 

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

Dyrektor  Jan Borek

tel.  14 68 14 201

fax  14 68 14 201

e-mail:mok@mokdebica.pl

http://www.mokdebica.pl

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy

Dyrektor  Marta Pawełko-Tokarz

ul. Sportowa 26

tel.  14 677 61 40

e-mail: mosir@mosir.debica.pl

http://www.mosir.debica.pl

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy

Dyrektor  Marzena Kowalska

ul. Akademicka 10

tel.  14 6833504

e-mail:mbpdebica@op.pl

http://mbpdebica.eu

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Dębicy

Dyrektor  Małgorzata Siemek

ul. Głowackiego 30

tel.  14 6395969

e-mail:bpdebica@gmail.com

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

Dyrektor  Małgorzata Kędzior

ul. Akademicka 12

tel.  14 68-13-590, 14 68-13-591

e-mail:biuro@mops-debica.pl

http://www.mops-debica.pl

 

 

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy

Kierownik  Monika Skowron

ul. Brzegowa 42

tel.  14 676 39 06

e-mail:cis.debica@gmail.com

http://www.cisdebica.pl

 

 

Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy

Dyrektor  Ireneusz Kozak

ul. Ratuszowa 2

tel  14 68 38 132

fax  14 68 38 132

e-mail:   sekretariat@mzo.edu.pl

http://www.mzo.debica.kei.pl

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2

Dyrektor  Dorota Piękoś

ul. Ogrodowa 22

tel.  14 681 34 40

e-mail:sekretariat@sp2debica.pl

http://www.sp2debica.pl

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3

Dyrektor  Paweł Adamek

ul. Kraszewskiego 37

tel.  14 681 32 89

e-mail:sp_trojka@op.pl

e-mail:sekretariat_sp3@op.pl

http://sp3debica.pl

 

 

Szkoła Podstawowa nr 4  

Dyrektor  Andrzej Czudecki

ul. Wyrobka 11

tel.  14 681 25 84

e-mail:sekretariat@mg4.home.pl

 

 

Szkoła Podstawowa nr 5  

Dyrektor  Wiesław Broda

ul. Paderewskiego 4

tel.  14 681 41 80

e-mail:sp5debica@poczta.onet.pl

http://www.zs1debica.pl/sp5

 

 

Szkoła Podstawowa nr 6

Dyrektor  Dariusz Pierzchała

ul. Łysogórska 25

tel.  14 696 91 71

e-mail:sekretariat@sp6debica.pl

http://www.sp6debica.pl

 

 

Szkoła Podstawowa nr 8

Dyrektor  Ewa Hołubowska

ul. Wielopolska 162

tel.  14 670 26 13

e-mail:spnr8imjp2@o2.pl

http://www.sp8debica.edupage.org

 

 

Szkoła Podstawowa nr 9

Dyrektor  Grażyna Pondo

ul. Grottgera 3

tel.  14 681 26 02

e-mail:szkolapodstawowanr9@interia.pl

http://www.sp9.com.pl

 

 

Szkoła Podstawowa nr 10

Dyrektor  Mariusz Zając

ul. Wagnera 4

tel.  14 696 99 90

e-mail:mzmech@o2.pl

e-mail:sekretariat@szkolasp10.nazwa.pl

http://www.sp10debica.fdf.pl

 

 

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

Dyrektor  Alicja Prus

ul. Szkotnia 14

tel.  14 681 26 03

e-mail:sekretariat@spi11debica.com

http://www.spi11debica.com

 

 

Szkoła Podstawowa nr 12

Dyrektor  Grzegorz Nowacki

ul. Gajowa 9

tel.  14 677 81 95

e-mail:sekretariat@sp12debica.pl

http://www.sp12debica.edupage.org

 

 


Przedszkole Miejskie nr 1

Dyrektor  Anna Szczepanik

ul. Szkotnia 10

tel.  14 681 25 86

e-mail: przedszkole_nr1_debica@o2.pl

 

 

Przedszkole Miejskie nr 2 Integracyjne

Dyrektor  Dorota Kliś

ul. Konarskiego 14

tel.  14 681 31 68

e-mail: mp2integracja@gmail.com

http://www.dwojka-debica.pl

 

 

Przedszkole Miejskie nr 4

Dyrektor  Małgorzata Lesiak

ul. Strumskiego 3

tel.  14 681 34 74

e-mail:pm4debica@wp.pl

http://pm4debica.pl

 

 

Przedszkole Miejskie nr 5

Dyrektor  Anita Kalina

ul. Łysogórska 23

tel.  14 681 25 95

e-mail: przedszkolem5@vp.pl

http://przedszkolenr5debica.pl

 

 

Przedszkole Miejskie nr 6

Dyrektor  Marzena Pałka

ul. Os. Matejki 19

tel.  14 681 25 96

e-mail:przedszkole6debica@interia.pl

http://www.przedszkolenr6debica.pl

 

 

Przedszkole Miejskie nr 7

Dyrektor  Agata Kliś

ul. Kochanowskiego 4

tel.  14 681 25 97

e-mail: sekretariat@przedszkole7debica.pl

http://www.siodemeczka.wixsite.com

 

 

Przedszkole Miejskie nr 8

Dyrektor  Maria Jeleń

ul. Szkolna 4

tel.  14 681 41 79

e-mail: przedszkolenr8@onet.eu

http://www.przedszkolenr8debica.net

 

 

Przedszkole Miejskie nr 9

Dyrektor  Marta Laskowska

ul. Sienkiewicza 6b

tel.  14 681 25 98

e-mail: pm9_debica@interia.pl

http://www.nasza9.com

 

 

Przedszkole Miejskie nr 10

Dyrektor  Grażyna Kieljan

ul. Kołłątaja 8

tel.  14 681 25 99

e-mail: kontakt@przedszkole10debica.edu.pl

http://www.przedszkole10debica.edu.pl

 

 

Przedszkole Miejskie nr 11

Dyrektor  Elżbieta Wierzbanowska

ul. 3 Maja 14

tel.  14 681 41 91

e-mail: przedszkole_nr11@vp.pl

http://www.przedszkole11debica.pl

 

 

Przedszkole Miejskie nr 12

Dyrektor  Joanna Kramska

ul. Cmentarna 56

tel.  14 681 25 94

e-mail: pm12.debica@op.pl

http://www.pm12debica.edu.pl

 

 

Żłobek Miejski w Dębicy

Dyrektor  Małgorzata Minorczyk

ul. Sienkiewicza 6a

tel.  14 681 24 14

e-mail: zlobekmiejski@zlobekdebica.pl

http://zlobekdebica.pl

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się