2016-06-29

Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Dębica

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy

Kierownik  Marta Skórska

ul. Mościckiego 26

tel.  14 66-68-702

e-mail: sds_debica@tlen.pl,

https://sdsdebica.wordpress.com

 

 

Muzeum Regionalne w Dębicy

Dyrektor  Jacek Dymitrowski

ul. Ratuszowa 4

tel.  14 683-74-28

e-mail: sekretariat@muzeumwdebicy.pl

http://muzeumwdebicy.pl

 

 

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

Dyrektor  Jan Borek

tel.  14 68 14 201

fax  14 68 14 201

e-mail:mok@mokdebica.pl

http://www.mokdebica.pl

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy

Dyrektor  Marta Pawełko-Tokarz

ul. Sportowa 26

tel.  14 677 61 40

e-mail: mosir@mosir.debica.pl

http://www.mosir.debica.pl

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy

Dyrektor  Marzena Kowalska

ul. Akademicka 10

tel.  14 6833504

e-mail:mbpdebica@op.pl

http://mbpdebica.eu

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Dębicy

Dyrektor  Małgorzata Siemek

ul. Głowackiego 30

tel.  14 6395969

e-mail:bpdebica@gmail.com

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

Dyrektor  Małgorzata Kędzior

ul. Akademicka 12

tel.  14 68-13-590, 14 68-13-591

e-mail:biuro@mops-debica.pl

http://www.mops-debica.pl

 

 

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy

Kierownik  Monika Skowron

ul. Brzegowa 42

tel.  14 676 39 06

e-mail:cis.debica@gmail.com

http://www.cisdebica.pl

 

 

Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy

Dyrektor  Ireneusz Kozak

ul. Ratuszowa 2

tel  14 68 38 132

fax  14 68 38 132

e-mail:   sekretariat@mzo.edu.pl

http://www.mzo.debica.kei.pl

 

 

Miejskie Gimnazjum nr 1

Dyrektor  Zbigniew Drzymała

ul. Cmentarna 1

tel.  14 681 25 89

e-mail: mg1_debica@interia.pl

http://www.mg1debica.pl

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2

Dyrektor  Dorota Piękoś

ul. Ogrodowa 22

tel.  14 681 34 40

e-mail:sp2dca@poczta.onet.pl

http://republika.pl/sp2_dca

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3

Dyrektor  Paweł Adamek

ul. Kraszewskiego 37

tel.  14 681 32 89

e-mail:sp_trojka@op.pl

e-mail:sekretariat_sp3@op.pl

http://sp3debica.pl

 

 

Szkoła Podstawowa nr 5  

Dyrektor  Wiesław Broda

ul. Paderewskiego 4

tel.  14 681 41 80

e-mail:Sp5debica@poczta.onet.pl

http://www.zs1debica.pl/sp5

 

 

Szkoła Podstawowa nr 8

Dyrektor  Ewa Hołubowska

ul. Wielopolska 162

tel.  14 670 26 13

e-mail:spnr8imjp2@o2.pl

http://www.sp8debica.edupage.org

 

 

Szkoła Podstawowa nr 9

Dyrektor  Grażyna Pondo

ul. Grottgera 3

tel.  14 681 26 02

e-mail:szkolapodstawowanr9@interia.pl

http://www.sp9.com.pl

 

 

Szkoła Podstawowa nr 10

Dyrektor  Mariusz Zając

ul. Wagnera 4

tel.  14 696 99 90

e-mail:mzmech@o2.pl

e-mail:sp10.sekretariat@wp.pl

http://www.sp10debica.fdf.pl

 

 

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

Dyrektor  Alicja Prus

ul. Szkotnia 14

tel.  14 681 26 03

e-mail:sekretariat@spi11debica.com

http://www.spi11debica.webd.pl

 

 

Szkoła Podstawowa nr 12

Dyrektor  Grzegorz Nowacki

ul. Gajowa 9

tel.  14 677 81 95

e-mail:sp12sekretariat@najlepszy.net

http://www.sp12debica.edupage.org

 

 


Przedszkole Miejskie nr 1

Dyrektor  Anna Szczepanik

ul. Szkotnia 10

tel.  14 681 25 86

e-mail: przedszkole_nr1_debica@o2.pl

http://www.pm1debica.strefa.pl

 

 

Przedszkole Miejskie nr 2 Integracyjne

Dyrektor  Dorota Kliś

ul. Konarskiego 14

tel.  14 681 31 68

e-mail: mp2integracja@gmail.com

http://www.dwojka-debica.pl

 

 

Przedszkole Miejskie nr 4

Dyrektor  Małgorzata Lesiak

ul. Strumskiego 3

tel.  14 681 34 74

e-mail:pm4debica@wp.pl

http://pm4debica.pl

 

 

Przedszkole Miejskie nr 5

Dyrektor  Anita Kalina

ul. Łysogórska 23

tel.  14 681 25 95

e-mail: przedszkolem5@vp.pl

http://www.przedszkolenr5debica.republika.pl

 

 

Przedszkole Miejskie nr 6

Dyrektor  Marzena Pałka

ul. Os. Matejki 19

tel.  14 681 25 96

e-mail:przedszkole6debica@interia.pl

http://www.przedszkolenr6debica.pl

 

 

Przedszkole Miejskie nr 7

Dyrektor  Agata Kliś

ul. Kochanowskiego 4

tel.  14 681 25 97

e-mail: pm7.debica@op.pl

 

 

Przedszkole Miejskie nr 8

Dyrektor  Halina Kobos

ul. Szkolna 4

tel.  14 681 41 79

e-mail: przedszkolenr8@onet.eu

http://www.przedszkolenr8debica.net

 

 

Przedszkole Miejskie nr 9

Dyrektor  Marta Laskowska

ul. Sienkiewicza 6b

tel.  14 681 25 98

e-mail: pm9_debica@interia.pl

http://www.nasza9.pl

 

 

Przedszkole Miejskie nr 10

Dyrektor  Grażyna Kieljan

ul. Kołłątaja 8

tel.  14 681 25 99

e-mail: przedszkole10debica@op.pl

 

 

Przedszkole Miejskie nr 11

Dyrektor  Elżbieta Wierzbanowska

ul. 3 Maja 14

tel.  14 681 41 91

e-mail: przedszkole_nr11@vp.pl

http://www.przedszkole11debica.pl

 

 

Przedszkole Miejskie nr 12

Dyrektor  Joanna Kramska

ul. Cmentarna 56

tel.  14 681 25 94

e-mail: pm12.debica@op.pl

http://www.pm12debica.edu.pl

 

 

Żłobek Miejski w Dębicy

Dyrektor  Małgorzata Minorczyk

ul. Sienkiewicza 6a

tel.  14 681 24 14

e-mail: zlobekdebica@interia.pl

http://zlobekdebica.pl