2016-03-07

Komisje Rady Miejskiej w Dębicy

Komisja Budżetu i Gospodarki Komunalnej

 

1. Kutrzeba Mateusz - przewodniczący

2. Cebula Mateusz

3. Michoń Piotr

4. Ożóg Joanna

5. Polniaszek Jerzy

 

 

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej

 

1. Ciszek Stanisław - przewodniczący

2. Gleń Sławomir

3. Mroczek Szczepan

4. Polniaszek Jerzy

5. Sieradzki Józef

 

 

Komisja Oświaty

 

1. Gleń Sławomir - przewodniczący

2. Czekaj Marta

3. Przydzielska Iwona

4. Stelmach - Kołodziej Ludmiła

5. Żyłka Leszek

 

 

Komisja Rewizyjna

 

1. Hayn Paweł - przewodniczący

2. Barszcz Renata

3. Mroczek Szczepan

4. Przydzielska Iwona

5. Rogowski Adam

 

 

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

 

1. Rostowska - Machnik Katarzyna - przewodnicząca

2. Hayn Paweł

3. Kula Jerzy

4. Kutrzeba Mateusz

5. Sak Kazimierz

 

 

Komisja Sportu

 

1. Bal Andrzej - przewodniczący

2. Sak Kazimierz

3. Sieradzki Józef

4. Stelmach - Kołodziej Ludmiła
5. Żyłka Leszek
 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

1. Przydzielska Iwona - przewodnicząca

2. Barszcz Renata

3. Garduła Monika

4. Michoń Piotr

5. Rostowska - Machnik Katarzyna

 

Komisja Kultury

1. Stelmach - Kołodziej Ludmiła - przewodnicząca

2. Bal Andrzej

3. Kutrzeba Mateusz

4. Rostowska - Machnik Katarzyna

5. Sieradzki Józef
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się