Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących PGN
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu
aktualizacji dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Miasta Dębica”
22.11.2017 więcej
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu
aktualizacji dokumentu pn. „Aktualizacja założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
miasta Dębica do 2025 roku”
22.11.2017 więcej
Konsultacje społeczne dotyczące Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia ....
Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji
dokumentu pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Dębica
do 2025 roku”
08.11.2017 więcej
Konsultacje społeczne aktualizacji PGN
Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji
dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta
Dębica”
08.11.2017 więcej
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji dokumentu pn. „ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Dębica na lata 2014 -2020”
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji
dokumentu pn. „ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta
Dębica na lata 2014 -2020”
05.05.2017 więcej
Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Dębica”
Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji dokumentu
pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Dębica”
11.04.2017 więcej
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentów pn. „7 impulsów rozwoju regionu”
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentów
pn. „7 impulsów rozwoju regionu”
16.03.2017 więcej
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta Dębica na lata 2017 – 2022
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii
Rozwoju Miasta Dębica na lata 2017 – 202
16.03.2017 więcej
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2016-2020
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2016-2020
10.03.2017 więcej
Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentów pn. „7 impulsów rozwoju regionu”
Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentów pn. „7
impulsów rozwoju regionu”
21.02.2017 więcej
12