2016-03-10

Kontakt

 

 

herb

 

 

Urząd Miejski w Dębicy,

 

39-200 Dębica,

ul. Ratuszowa 2,

tel. (14) 683-81-00,

fax (14) 683-81-61,

e-mail: umdebica@um.debica.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

/7b327fbhyx/skrytka

 

/7b327fbhyx/SkrytkaESP

 

 

NIP 872-10-00-477,

 

nr rachunku PEKAO S.A. 29 1240 4764 1111 0000 4863 34 19

 

Identyfikator gminy 1803011

nr ident. 000524648


 

Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta Dębica: czwartek w godzinach 9.00 - 13.00

Przyjęcia interesantów przez Przewodniczącego Rady Miejskiej: czwartek 14.00 - 16.00

 


 

Kasa urzędu czynna: 

 

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 14.30
Środa 7.30 - 14.30
Czwartek 7.30 - 14.30
Piątek 7.30 - 14.30
Przerwy w każdy dzień tygodnia w godzinach od: 11.00 - 11.15

 


 

Numery telefonów:

 

Centrala: (14) 683 81 00
Sekretariat Burmistrza: (14) 683 81 60; fax (014) 683 81 61
Sekretariat Zastępcy Burmistrza: (14) 683 81 04; fax (014) 683 81 62
Sekretariat Sekretarza: (14) 683 81 04; fax (014) 683 81 62
Skarbnik Miasta: (14) 683 81 09; fax (14) 683 81 10

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się