2020-10-02

Dane kontaktowe Koordynatora ds dostępności

 

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Dębicy

 

Funkcję koordynatora ds. dostępności dla Urzędu Miejskiego w Dębicy pełni Pani Wioletta Hadowska – Sekretarz Miasta, powołana na to stanowisko Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29 września 2020r.

 

Podstawa prawna

 

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Urzędu Miejskiego w Dębicy było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019r.

 

Zadania koordynatora ds. dostępności

 

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Dębicy;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Dębicy;

3) monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Dębicy  w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dane kontaktowe

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Dębicy – Wioletta Hadowska

adres do korespondencji: ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

telefon: 14 683 81 08

e-mail:  wioletta.hadowska@umdebica.pl

 

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Załączniki

  Zarządzenie 231/20... Dębicy.docx 15,23 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się