2016-06-29

Terminy dyżurów pełnionych przez Radnych Rady Miejskiej w Dębicy

Radni Rady Miejskiej w Dębicy pełnią dyżury w Urzędzie Miejskim w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, pok. 151, w każdą środę w godz. 13.30-15.30.

 

Przewodniczący RM pełni dyżur w pok. 152 w każdy czwartek w godz. 14.00-16.00

 

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 28.03.2019 r. jest przełożony na dzień 26.03.2018 r. w godz. 14.00 - 16.00

 

LP.

 

DATA

DYŻURU

NAZWISKO I IMIĘ RADNEGO

1.

28.11.2018 r.

Stelmach – Kołodziej Ludmiła, Kutrzeba Mateusz  

 

2.

05.12.2018 r.

Gleń Sławomir, Ciszek Stanisław

 

3.

12.12.2018 r.

Rostowska – Machnik Katarzyna, Hayn Paweł

 

4.

19.12.2018 r.

Michoń Piotr, Rogowski Adam

 

5.

02.01.2019 r.

Barszcz Renata, Garduła Monika

 

6.

09.01.2019 r.

Czekaj Marta, Mroczek Szczepan

 

7.

16.01.2019 r.

Sak Kazimierz, Żyłka Leszek

 

8.

23.01.2019 r.

Ożóg Joanna, Jerzy Kula

 

9.

30.01.2019 r.

Przydzielska Iwona, Sieradzki Józef

 

10.

06.02.2019 r.

Bal Andrzej, Polniaszek Jerzy

 

11.

13.02.2019 r.

Stelmach – Kołodziej Ludmiła, Kutrzeba Mateusz  

 

12.

20.02.2019 r.

Gleń Sławomir, Ciszek Stanisław

 

13.

27.02.2019 r.

Rostowska – Machnik Katarzyna, Hayn Paweł

 

14.

06.03.2019 r.

Michoń Piotr, Rogowski Adam

 

15.

13.03.2019 r.

Barszcz Renata, Garduła Monika

 

16.

20.03.2019 r.

Czekaj Marta, Mroczek Szczepan

 

17.

27.03.2019 r.

Sak Kazimierz, Żyłka Leszek

 

18.

03.04.2019 r.

Ożóg Joanna, Jerzy Kula

 

19.

10.04.2019 r.

Przydzielska Iwona, Sieradzki Józef

 

20.

17.04.2019 r.

Bal Andrzej, Polniaszek Jerzy

 

21.

24.04.2019 r.

Stelmach – Kołodziej Ludmiła, Kutrzeba Mateusz  

 

22.

08.05.2019 r.

Gleń Sławomir, Ciszek Stanisław

 

23.

15.05.2019 r.

Rostowska – Machnik Katarzyna, Hayn Paweł

 

24.

22.05.2019 r.

Michoń Piotr, Rogowski Adam

 

25.

29.05.2019 r.

Barszcz Renata, Garduła Monika

 

26.

05.06.2019 r.

Czekaj Marta, Mroczek Szczepan

 

27.

12.06.2019 r.

Sak Kazimierz, Żyłka Leszek

 

28.

19.06.2019 r.

Ożóg Joanna, Jerzy Kula

 

29.

26.06.2019 r.

Przydzielska Iwona, Sieradzki Józef

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się