2018-09-07

Porządek obrad LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 11 września 2018 r. o godz.1500

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

LIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

 

Porządek obrad :

I.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.   Przyjęcie porządku obrad.

III.Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.  Wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 

2.  Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Strategii Rozwoju Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego”.

 

3.  Wyrażenia zgody na nabycie od osób prawnych prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Dębicy przy ulicy Krakowskiej.

 

4.  Przystąpienia Gminy Miasta Dębica do spółki pod nazwą MDR Dębica spółka z o.o.

 

IV.Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

mgr Ryszard Pękala

Załączniki

  projekt 1.pdf 438,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 2.pdf 315,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 3.pdf 581,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 4.pdf 730,96 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się